Dostawa gratis od 500 zl brutto

Sorbenty

Środki absorpcyjne

Sorbent jest chłonnym materiałem absorbującym (sypkim i porowatym różnego rodzaju) w postaci ciała stałego, rozdrobnionego. Jest stosowany do pochłaniania i zbierania rozlanej niebezpiecznej cieczy na drodze jej wchłaniania. Podstawową rolą sorbentu jest ochrona środowiska i warunków pracy.

Oferowane sorbenty przez ergospot.pl posiadają atesty PZH, wskazujące na efektywność i brak negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko, spełniając wymogi polskiego rynku odnośnie higienicznego i bezpiecznego miejsca pracy.

Jakie jest zastosowanie sorbentu?

Sorbent jest stosowany przy wyciekach różnych niebezpiecznych substancji, pozwala je pochłaniać i neutralizując (np. ropa, kwas, olej). Sorbenty wykorzystywane są przez odpowiednie służby ratunkowe oraz zakłady przemysłowe, jako wymagany element stanowiący wyposażenie stanowiska pracy, wymagany do zabezpieczenia miejsca wycieku.

W jaki sposób działa sorbent?

Podstawą działania sorbentu jest wchłanianie cieczy przez nasycenie materiału absorbującego. Użycie sorbentu polega najczęściej na wykorzystaniu i zajściu zjawiska sorpcji, rzadziej adsorpcji czy absorpcji.

Materiał porowaty, który stanowi kluczowy elementu mechanizmu działania sorbentu, ma w strukturze dużą liczbę pustych przestrzeni, tj. porów.

Jak rodzaj sorbentu wybrać?

Każdy niekontrolowany wyciek substancji charakteryzuje się indywidualnymi cechami. Głównym kryterium wyboru typu sorbentu jest ustalenie rodzaju cieczy.

Wyróżniamy:

  • Sorbenty uniwersalne – wyciek ropopochodnych, rozpuszczalnikow, nieagresywnych chemikaliów. Chłoną wodę.
  • Sorbenty do oleju – wyciek  hydrofobowych cieczy jak oleje, ropa oraz inne substancje ropopochodne.
  • Sorbenty chemiczne – wyciek niebezpiecznych chemikaliów, szczególnie żrących substancji.

Czy sorbenty są wymagane?

Za podstawę należności stosowania sorbentów wskazuje się art. 249 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., który mówi o konieczności planowania procesów w zakładach w sposób minimalizujący ryzyko powstania niekontrolowanych wycieków.


Cena brutto

  
  

Rodzaj

Typ

Podkategorie

Wyświetlanie 1–20 z 27 wyników

Shopping Cart