Dostawa gratis od 500 zl brutto
Ergonomiczne stanowisko pracy

Ergonomiczne stanowisko pracy

Ergonomiczne stanowisko pracy

Wizja tego, jak jeszcze niegdyś wyglądało miejsce pracy i sam komfort pracownika, może wielu zaskoczyć. Ta przeszłość nie jest aż tak odległa, jak niektórym może się wydawać – wystarczy sięgnąć kilka wieków wstecz. Jednak z czasem pracownicy zaczęli domagać się swoich praw, a pracodawcy dostrzegać, że poziom bezpieczeństwa i jakość przestrzeni pracowniczej ma zdecydowany wpływ na efektywność ludzi wykonujących dla nich pracę. W tym punkcie w dziejach ludzkości pojawiła się ergonomia.

W najbardziej ogólnym znaczeniu ergonomia to nauka zajmująca się przystosowaniem otaczającego nas świata (tj. środowiska, narzędzi czy specyficznych warunków) do naszych możliwości. Ergonomia ma swój polski akcent – twórcą tego terminu jest polski przyrodnik i profesor botaniki z XIX wieku Wojciech Jastrzębowski. W 1857 roku zdefiniował ergonomię jako naukę o używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności w czasopiśmie Przyroda i przemysł.

Spis treści

Czym zajmuje się ergonomia?

Ergonomia ma przystosowywać warunki miejsca pracy do możliwości organizmu ludzkiego. Ma na celu likwidowanie ryzyka zdrowotnego i ułatwienie funkcjonowania pracowników podczas wielu godzin pracy. Oczywiście ergonomia różni się w zależności od tego, o jakim środowisku i z jaką specyfikacją mówimy, choć cel zawsze jest ten sam. W praktyce jest to po prostu ergonomiczne stanowisko pracy.

Przez ergonomiczne miejsce pracy rozumiemy zaprojektowane i skontrolowane miejsce pod kątem poprawy jakości i komfortu pracownika. Dokonujemy tego przez dopasowanie stanowiska do odpowiednich warunków, w których będzie wykonywana wielogodzinna praca. Odpowiednia ergonomia pracy niewątpliwie udoskonali komfort i efektywność w wykonywaniu obowiązków, tym samym zwiększając satysfakcję pracownika oraz pracodawcy. Dlatego składowymi ergonomii są m.in. odpowiednie krzesła i biurka, maty ergonomiczne czy odpowiednie oświetlenie.

Zalety ergonomii w miejscu pracy

Ergonomia pracy osiągnęła wielki sukces dzięki korzyściom, które można osiągnąć przy jej zastosowaniu. Jest prestiżowym i wielkoobszarowym rozwiązaniem, które sprawdza się dla całokształtu miejsca, w którym wykonujemy swoje obowiązki. 

Do zalet zastosowania ergonomii przez pracodawcę zaliczamy przede wszystkim redukcję zmęczenia i poprawę pozycji podczas wykonywania pracy. Przemęczenie w postaci długotrwałego psychicznego obciążenia przez spędzanie wielu godzin bez przerw czy fizycznego w wyniku wielogodzinnego stania i dokonywania manualnych zadań sprawia, że pracownik traci na swojej wydajności i efektywności. Odpowiednie krzesło czy mata przeciwzmęczeniowa, a nawet możliwość zmiany pracy z siedzącej na stojącą dają wymierne efekty, poprawiając nie tylko samopoczucie pracownika, ale też jego ogólny stan zdrowia. 

Tworzenie dogodnych warunków pracy przynosi wiele zysków również samemu pracodawcy. W zamian za zastosowanie rozwiązań współczesnej ergonomii otrzymuje on pracownika pełnego zapału, który z większym zaangażowaniem i lepszą koncentracją wykonuje swoje obowiązki. 

Możemy zatem uznać, że wprowadzenie ergonomii jest zyskowne dla obu stron (tj. pracownika i pracodawcy). To rozwiązanie idealne, ponieważ obie strony jedynie osiągają jeszcze lepsze rezultaty w miejscu pracy bez jednoczesnych strat.

Mata antyzmęczeniowa do pracy stojącej Orthomat Premium

Podstawowe zasady ergonomii. Jak je wprowadzić?

Ergonomia to dyscyplina naukowa, którą specjaliści zajmują się od lat. Być może dla wielu wydaje się trudna do wdrożenia, a wcale tak nie jest! Specjaliści wskazują na kilka prostych i złotych zasad, które każdy z nas może wprowadzić w przedsiębiorstwach, biurach, a nawet w domu. Oto kilka przykładów:

  1. Wybierz ergonomiczny fotel, jeżeli wiele godzin spędzasz przed biurkiem.
  2. Wybierz optymalny monitor dostosowany do Twoich potrzeb i miejsca pracy.
  3. Pamiętaj o przerwach i ruchu podczas pracy.
  4. Zadbaj o odpowiednie ułożenie klawiatury i myszki.
  5. Zwracaj uwagę na to, w jakiej temperaturze znajduje się Twoje miejsce pracy.

Warto zajrzeć do zasad ergonomii opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, który opracował dokładne dane jak m.in. zakres kąta dla bioder i kolan dla regulacji w odpowiednim krześle czy zalecaną odległość twarzy od monitora. 

Ergonomia koncepcyjna vs. korekcyjna

Odpowiednio zorganizowane stanowisko pracy wpływa, jak już wspomnieliśmy, zarówno na zdrowie pracownika i na jego wydajność. Możemy o to zadbać na różnych etapach tworzenia i funkcjonowania danego miejsca pracy. Dlatego dla ergonomii wyróżniamy jej dwa podstawowe rodzaje – koncepcyjną i korekcyjną. Czym się różnią?

Ergonomia koncepcyjna – ma za zadanie dostosowywać miejsce pracy do możliwości pracownika i to już na etapie projektu. Zatem ergonomią koncepcyjną jest planowanie rodzaju i wielkości pomieszczeń, urządzeń czy ogrzewania i oświetlenia. Już w fazie produkcji biurka i maszyny czy inne elementy środowiska pracy są odpowiednio konstruowane tak, aby zapewnić wygodę, komfort i bezpieczeństwo pracownika.

Natomiast ergonomia korekcyjna (inaczej praktyczna) analizuje miejsce pracy w celu wprowadzenia ewentualnych, nowych rozwiązań czy dokonania korekt. Dlatego ten rodzaj ergonomii jest domeną specjalistów z zakresu m. in. BHP. W ramach ergonomii praktycznej dokonujemy wszelkich korekt, usuwamy niezgodności i niedogodności czy eliminujemy to, co zagraża zdrowiu i życiu pracownika. Poprzez ergonomię korekcyjną czuwamy nad odpowiednią organizacją pracy i kontrolujemy sposób wykonywania różnych zadań przez pracowników.

Obowiązek pracodawcy a prawo

Ergonomia pracy nie jest możliwością, z której pracodawca może skorzystać lub którą może całkowicie zignorować. Polskie prawo chroni pracownika przed niebezpieczeństwem wynikającym z warunków w miejscu pracy i wymaga realizacji pewnych obowiązków, które w tym celu pracodawca musi spełnić. Odpowiednie wymagania dotyczące ergonomii możemy znaleźć przede wszystkim w Kodeksie Pracy oraz innych aktach prawnych, które normują m.in. warunki techniczne na podstawie prawa budowlanego.

Co jesteśmy w stanie wywnioskować z Kodeksu pracy? Przede wszystkim to, że pracodawca jest odpowiedzialny za higienę i stan bezpieczeństwa oraz ma za zadanie chronić zdrowie i życie swoich pracowników. Zatem w szczególności powinien organizować pracę w sposób umożliwiający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jest również zobligowany do reagowania na potrzeby pracowników w tym zakresie i do dostosowywania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników.

Czy pracownik może zadbać o ergonomię w miejscu pracy według Kodeksu Pracy? Jak najbardziej! Podstawowym przepisem prawnym jest art. 210 § 1. Kodeksu Pracy stanowiący, że gdyby warunki były sprzeczne z przepisami odnośnie bezpieczeństwa czy higieny pracy lub stwarzały bezpośrednie zagrożenie, pracownik może przerwać wykonywanie pracy. Musi jednak zawiadomić niezwłocznie przełożonego. Ustawodawca w ten sposób wskazuje, że pracownicy nie muszą stać biernie z założonymi rękami, a wręcz mogą walczyć o odpowiednie standardy pracy, na które niewątpliwie zasługują. 

Ergonomia pracy stojącej

Ergonomia pracy biurowej i przemysłowej prężnie rozwija się na rynku i zyskuje na popularności w ostatnim czasie. Nic w tym dziwnego, skoro specjaliści przygotowują dla nas coraz lepsze propozycje do biur i innych miejsc pracy, które znacznie poprawią naszą wydajność i efektywność. Propozycji ergonomicznych jest wiele, ale dwa przykłady są trendowane ostatnimi czasy.

Maty antyzmęczeniowe to rewelacyjne rozwiązanie, które śmiało może być wykorzystywane w biurach, salonach fryzjerskich czy na liniach produkcyjnych. Sprawdzają się zwłaszcza w pracy stojącej. Ich cel jest prosty – mają redukować zmęczenie przez stymulowanie mięśni do wykonywania mikroskurczów. Pozwala to na ich rozluźnienie oraz poprawę ukrwienia. Maty pomagają zapobiec wielu schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, które wynikają z długotrwałego przebywania w pozycji stojącej. Odpowiednio dobrany podkład znacznie poprawia komfort pracownika co przekłada się na wzrost jego efektywności.

Biurka ergonomiczne i stelaże z regulacją wysokości są innowacyjnym sposobem na hybrydową pracę (stojąca&siedząca). Podstawowym mechanizmem ergonomicznym jest zmiana wysokości blatu. Odpowiedni stelaż umożliwia swobodne przejście z pozycji siedzącej do stojącej i odwrotnie za pomocą dedykowanego kontrolera, który reguluje wysokość biurka. Sprawdzają się w wielu różnych miejscach – z powodzeniem może je stosować pracownik biurowy, gamer czy student. Ergonomia pracy przy komputerze jest niezwykle ważna.

Mata antyzmęczeniowa Orthomat Office do pracy przy biurku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart